HACKATHON


REGULAMENT DE ORGANIZARE COMPETIȚIE DE TIP HACKATHON

DANUBE AIR HACKATHON – ASOCIAȚIA OPENHUB GALAȚI

 1. DESPRE PROIECT

Asociația OpenHub, sub inițiativa DanubeAir își propune să utilizeze tehnologia pentru a ridica nivelul de conștientizare a unei probleme arzătoare, cea a calității aerului respirat și a poluării. DanubeAir este prima inițiativă a OpenHub-ului în direcția de dezvoltare a orașului către ceea ce auzim tot mai des în țările mai dezvoltate din Europa: Smart City.

OpenHub prin inițiativa DanubeAir își propune să pună la dispoziția cetățeanului o platformă de vizualizare în timp real a calității aerului, dar și un istoric al datelor înregistrate. Cu ajutorul acestor date, alte grupuri de inițiativă și ONG-uri vor putea demara acțiuni concrete cum ar fi: plantarea de copaci, recomandarea unor zone și a unui interval orar potrivit activităților sportive sau pentru desfășurarea unor evenimente.

Ne dorim ca în urma colectării și înțelegerii acestor date să putem încuraja autoritățile locale și regionale să elaboreze și să implementeze planuri de mobilitate urbană sustenabilă. Este absolut necesar ca orașul în care trăim să fie salubru și să se pună în aplicare reduceri substanțiale ale nivelurilor de poluare atmosferică. Acest lucru este posibil prin elaborarea de planuri urbane sustenabile care să includă măsuri precum crearea de zone verzi, zone pietonale, promovarea mersului pe jos și a ciclismului prin asigurarea unei infrastructuri potrivite. 

 1. TERMINOLOGIE

Hackathon – concurs între mai multe echipe prin care se propune o soluție ce are la baza aplicații ale tehnologiei IT la diverse probleme / provocări societale. De regulă, competiția se desfășoară pe durata unei zile întregi sau chiar a mai multor zile, timp în care echipele participante încearcă să aducă proiectul (soluția) într-un stadiu cât mai avansat de dezvoltare. La finalul competiției, cele mai bune soluții prezentate vor fi premiate de către un juriu.

Matchmaking – proces prin care se facilitează contactul între mai multe persoane pentru alcătuirea unei echipe în vederea participării la competiția de tip hackathon.

Echipa hackathon – echipă formată din mai multe persoane, de obicei cu abilități și cunoștințe complementare, înscrisă într-o competiție de tip hackathon.

Mentor – persoană cu cunoștințe profesionale în tehnologie și/sau alte sectoare de activitate relevante pentru tematica / tematicile competiției și care, pe parcursul derulării ei, oferă consiliere / îndrumare unei echipe (sau mai multora) înscrise în concurs.

Juriu – for decizional compus din mai multe persoane cu prestigiu / recunoaștere profesională care asistă la prezentările echipelor înscrise în competiție și, în baza unei proceduri de evaluare (grile, metodologii etc.) stabilește un clasament al acestora în vederea premierii.

Provocare (challenge) – este o temă de concurs prestabilită de organizatorii hackathon-ului pentru care echipele înscrise trebuie să propună posibile soluții de natură tehnico-economică. Un concurs de tip hackathon poate avea una sau mai multe asemenea provocări (teme).

Soluție – în contextul unui concurs de tip hackathon prin “soluție” se înțelege un complex de măsuri care abordează o problemă în vederea soluționării / ameliorării acesteia. Soluția se va baza pe o tehnologie de programare și/sau de altă natură. De asemenea, soluția propusă trebuie să fie inovativă și să creeze o perspectivă reală de adresare a problemei de la care se pleacă. Soluția trebuie să fie sustenabilă din punct de vedere economic, cu alte cuvinte, să prezinte o fundamentare a modelului de afaceri care poate fi aplicat.

3. CONTEXTUL ȘI PREVEDERILE GENERALE ALE COMPETIȚIEI

Organizatorul competiției este ASOCIAȚIA OPENHUB din Galați. Organizatorul

principal poate încheia diverse parteneriate pentru derularea competiției, în funcție de oportunități și de interesul partenerilor.

Scopul competiției este de a stimula exprimarea ideilor inovative, de a încuraja și stimula lucrul în echipă, de a contribui la dezvoltarea unei gândiri bazate pe identificarea de probleme și soluții, precum și de a susține implementarea soluțiilor identificate prin acordarea de premii și facilitarea formării legăturilor cu ecosistemele de cercetare și industriale locale.

Competiția „DanubeAir Hackathon” se desfășoară în cadrul Asociației OpenHub, pe baza activității unor echipe de studenți, dar fără a se limita la aceștia, care se înscriu în competiție, activități derulate în formatul stabilit prin prezentul Regulament.

Competiția este deschisă exclusiv persoanelor înscrise până pe 22.09.2022. Înscrierile se fac online completând formularul de la adresa de mai jos. Persoanele înscrise se vor constitui în echipe de 3 persoane. Fiecare echipă înscrisă poate să participe cu o singură soluție, iar o persoană poate face parte dintr-o singură echipă. Soluțiile propuse / dezvoltate trebuie să fie originale, să aparțină echipei, însă nu este obligatoriu ca acestea să fie o premieră, ele putând fi rezultatul unor activități / experiențe anterioare pe care cel puțin un membru al echipei le-a avut în domeniul respectiv.

Principiul nediscriminării, având la bază egalitatea de șanse, precum și egalitatea de gen, va fi asigurat pentru toți participanții, atât pe durata înscrierilor cât și în timpul derulării concursului de tip hackathon.

Formular înscriere: https://forms.gle/gpbrCpY7SA4ZNyeb8 

4. SURSA DE FINANȚARE ȘI PREMIUL COMPETIȚIEI

Competiția este finanțată atât din fonduri proprii ale Asociației OpenHub cât și din fondurile strânse în cadrul participării la Semimaraton Galați 2022 organizat de Fundația Comunitară Galați. Premiul competiției va fi acordat echipei de pe locul 1, conform punctajelor stabilite de către juriul competiției. În cadrul competiției va exista un singur premiu, în valoare de 2000 LEI. Câștigătorii vor intra în posesia premiilor sub forma bunurilor materiale într-un termen de maxim 5 (zece) zile lucrătoare de la data anunțării lor. Niciunul dintre câștigători nu poate contesta premiul primit și nu este permis ca el să solicite alte obiecte în contravaloarea premiului. 

Organizatorul competiției își rezervă dreptul de a nu acorda premiul dacă în urma evaluării realizate de către Juriul competiției rezultă cu nu sunt întrunite criteriile de calitate minimale. Cuantumul fiecărui premiu va fi împărțit în mod egal între membrii echipei premiate. Nu vor fi acceptate excepții indiferent de situațiile particulare ale componenților echipelor premiate. 

Premiile vor putea fi suplimentate de către alți parteneri ai evenimentului, ca expresie a voinței libere a acestora de a se asocia cu evenimentul și de a acorda asemenea premii. De asemenea, dacă vor exista solicitări din partea unor parteneri, vor putea fi institute premii cu caracter special.

5. METODOLOGIA DE ÎNSCRIERE ȘI PARTICIPARE LA COMPETIȚIE

Competiția de tip hackathon constă în două etape:

Etapa 1 – înscriere și matchmaking pentru formare echipe (până pe 22.09.2022 ora 20:00)

Etapa 2 – participare efectivă la hackathon pe 23.09.2022

6. PROVOCAREA HACKATHONULUI

Calitatea bună a aerului este esențială pentru sănătatea cetățenilor și primul pas pentru a ne asigura că vom respira un aer curat, este informarea și creșterea ridicarea nivelului de conștientizare. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, poluarea atmosferică reprezintă cel mai mare risc de mediu pentru sănătate în Europa, cauzând peste 400.000 de decese premature pe an, având în același timp efecte negative directe asupra mediului. În Europa, poluanții cei mai nocivi pentru sănătatea umană sunt pulberile în suspensie urmate de dioxidul de azot și ozonoul troposferic. Echipamentele de monitorizare a calității aerului ce vor fi montate în Galați își propun măsurarea și transmiterea în timp real a acestor parametri. 

Orașul Galați este în mare parte absent pe harta senzorilor de monitorizare a calității aerului, iar comparativ cu alte orașe din Europa suntem departe de a oferi o imagine clară a nivelului calității aerului. 

La nivelul orașului Galați sunt amplasate de către Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului (RNMCA) un număr de 4 astfel de stații de monitorizare a calității aerului. Acestea oferă o gamă largă de date, dar fiind de dimensiuni foarte mari, acestea nu pot fi mutate în mai multe zone ale orașului pentru a oferi o hartă a poluării pentru întregul oraș. Aici își dorește Asociația OpenHub să intervină și prin evenimentul de tip Hackathon îi provoacă pe tinerii programatori să realizeze un echipament de mici dimensiuni, portabil, ce poate oferi informații de bază pentru identificarea calității aerului, cum ar fi particulele nocive PM2.5 și PM10.

Echipele participante sunt invitate să propună soluții care pot să sprijine la ridicarea nivelului de conștientizare a calității aerului din orașul Galați.

7. DERULARE HACKATHON

După formarea echipelor, membrii acestora vor fi invitați să participe la hackathon-ul propriu-zis ce va avea loc în data de 23.09.2022 în Galați, Aleea Lalelelor Nr 10, clădirea Thecon Office, etaj 2, începând cu ora 09:30.

Logistica necesară derulării concursului va fi asigurată de către echipa de proiect, cu excepția laptop-ului a fiecărui participant care intră în responsabilitatea acestora.

Echipelor li se vor pune la dispoziție pentru eveniment un pachet cu componente electronice ce stau la baza acestui proiect, ei având la dispoziție și alte piese, la cerere, din depozitul partenerului Clește.ro. Costul estimat al proiectului nu trebuie să depășească 800 lei.

Componența pachetului de start al fiecărei echipe este alcătuită din:

 • 1 x PLACĂ DEZVOLTARE WIFI + BLUETOOTH ESP32
 • 1 x BREADBOARD 830 PUNCTE MB102
 • 1 x SURSĂ DE ALIMENTARE 3.3-5V
 • 1 x CABLU MICRO USB
 • 1 x ALIMENTATOR 5V 1A
 • 1 x SENZOR TEMPERATURA SI UMIDITATE DHT11
 • 1 x MODUL GPRS GSM QUAD-BAND SIM800L
 • 1 x MODUL ACCELEROMETRU ȘI GIROSCOP MPU6050
 • 1 x SENZOR PARTICULE SDS011 PM2.5 ȘI PM10
 • 1 x PANOU SOLAR MINI 5V 1.1 W 220MAH
 • 1 x MODUL INCARCARE SOLARA CU ACUMULATOR

Evenimentul se va desfășura pe perioada a 8 ore în intervalul 09:30 – 18:30, urmând ca echipa câștigătoare să fie susținută în procesul de incubare a soluției, prin sprijin financiar, tehnic și de consultanță de specialitate.

Structura propusă a agendei de derulare a concursului de tip hackathon este prezentată mai jos:

AGENDĂ:

JOI 22.09.2002

21:00 – Afișare componență echipe pe social media și pe site-ul: https://danubeair.openhub.ro

VINERI 23.09.2022

09:00 – 09:30 – Deschidere și cuvânt din partea organizatorilor și partenerilor

09:30 – 09:45 – Explicații privind procesul și provocarea lansată

09:45 – 10:00 – Sesiune de întrebări și răspunsuri

10:00 – 10:15 – Împărțire pachete componente de bază

10:15 – 13:00 – Sesiune de lucru 1

13:00 – 13:45 – Pauză de prânz

13:45 – 16:30 – Sesiune de lucru 2

16:30 – 17:30 – Pitching echipe ( 10 min prezentarea / echipă + 3 întrebări din partea juriului)

17:30 – 18:00 – Juriul deliberează

18:00 – 18:15 – Anunțarea echipei câștigătoare și premierea acesteia

18:15 – 18:30 – Încheiere și mulțumiri

8. EVALUARE

Evaluarea proiectelor prezentate va fi făcută de către un panel de experți evaluatori constituiți în juriul concursului. Componența juriului va fi asigurată de către echipa de proiect și va fi păstrată confidențială până la data de începere a concursului. Juriul va fi format din minim 3 și maxim 5 persoane. De principiu, din juriu vor face parte persoane cu experiență în domeniul provocării în care se propun soluții și/sau persoane cu experiență în domeniul afacerilor, administrației, tehnologiei etc.

Metodologia de evaluare va fi adusă la cunoștința membrilor juriului de către echipa de proiect, înainte de derularea concursului. Activitatea juriului va fi voluntară.

9. IERARHIZARE

Ierarhizarea echipelor se va face în baza prezentărilor (pitching) pe care acestea le vor face în fața juriului. Prezentările vor fi construite liber de fiecare echipă, echipa de organizare nu impune un format standard. Fiecare echipă va avea la dispoziție 10 minute pentru prezentare, iar juriul va avea posibilitatea să adreseze întrebări membrilor echipelor. După sesiunea de prezentări juriul deliberează (conform metodologiei de evaluare pusă la dispoziție de către echipa de proiect în Anexa 1 a acestui regulament) și alcătuiește clasamentul final al competiției. Juriul comunică apoi, în plen, rezultatul ierarhizării.

10. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Proprietatea intelectuală a soluțiilor dezvoltate în cadrul concursului de tip hackathon aparțin echipelor care leau propus. Asociația OpenHub și echipa câștigătoare vor putea încheia un Acord de parteneriat ce va conține prevederi specifice, conform legislației în vigoare privind titlurile de proprietate industrială și drepturile de autor, privind identificarea, încadrarea și stabilirea drepturilor de proprietate intelectuală.

11. DISPOZIȚII FINALE

Orice modificare a prezentului regulament poate fi realizată doar de către echipa proiectului cu titlul. Eventualele modificări vor fi aduse la cunoștința tuturor persoanelor care s-au înscris pentru participare la concursul de tip hackathon.

Jurizarea se va face având în vedere criteriile prezentate în tabelul de mai jos, maximul pe care îl poate obține o echipe fiind de 100 de puncte. În cazul în care 2 sau mai multe echipe se vor afla la egalitate, criteriul de departajare va fi prețul cel mai mic de dezvoltare (costul componentelor).

NrCriteriuPunctaj
1Dispozitivul se alimentează corect și începe să funcționeze în parametri fără intervenția factorului uman după o cădere de tensiune (restart)10
2Dispozitivul transmite date legate de funcții vitale: semnal GSM și nivel baterie (dacă este cazul)5
3Dispozitivul transmite date legate de locația acestuia10
4Senzorul de calitate aer și cel de temperatura și umiditate oferă date în mod constant10
5Modulul accelerometru transmite alerte dacă dispozitivul este mișcat (vandalism)5
6Dispozitivul transmite date într-un mod eficient din punctul de vedere al consumului de date5
7Dispozitivul transmite date într-un mod eficient din punctul de vedere al consumului de energie10
8Încadrarea în buget – piesele componente să nu depășească 800 LEI10
9Dispozitivul funcționează cu un panou solar și un acumulator15
10Inovații aduse proiectului10
11Dispozitivul este încadrat într-o carcasă printată 3D (sau măcar este prezentat proiectul 3D personalizat, dacă timpul nu permite și printul efectiv)10